Cenník

Zapožičanie zbrane:          17,- € / 512,14.- Sk ( bez BB)
Munícia  (BB)         :        5,- €/  150,63.- Sk / 600 ks
Kukla                      :       1,- € / 30,126.- Sk
Kolenačky taktické  :      1,50 € / 45,19.- Sk
Ochrana tváre (maska)   1,50 ,- € / 45,19,- Sk
Baterka do zbrane:         2,- € / 60,252,- Sk
Zásobník do zbrane:      1,- € / 30,126,- Sk
Tank. prilba:                  2,- [...]